Environmental Studies

The Herbarium At AUNE

Search Results: Asclepias incarnata

Specimen ID Family Name Scientific Name USDA Common Name Collection Site Collection Image
921ApocynaceaeAsclepias incarnataswamp milkweedWetland Flora 
1288ApocynaceaeAsclepias incarnataswamp milkweedWorld's End PondWetland Flora 
2039ApocynaceaeAsclepias incarnataswamp milkweedVoucher
2040ApocynaceaeAsclepias incarnataswamp milkweedVoucher
2042ApocynaceaeAsclepias incarnataswamp milkweedVoucher


New Search

Include Synonyms in SearchReturn to Herbarium Search/Home