Environmental Studies

The Herbarium At AUNE

Search Results: Cladrastis kentukea

Specimen ID Family Name Scientific Name USDA Common Name Collection Site Collection Image
69FabaceaeCladrastis kentukeaKentucky yellowwoodVoucher
228FabaceaeCladrastis kentukeaKentucky yellowwoodKeene State CollegeWoody Plants in Summer
4267FabaceaeCladrastis kentukeaKentucky yellowwoodVoucher


New Search

Include Synonyms in SearchReturn to Herbarium Search/Home